Wat?

Wat kunt u verwachten van 'In Herstel'?


Wanneer er binnen een gezin of familie iemand is met verslavingsproblemen, dan heeft dit altijd invloed op de andere leden.

Elk gezins-/familielid heeft mensen om zich heen nodig, die ondersteuning kunnen bieden. Contact met lotgenoten, ook voor familieleden,  kan bijdragen aan herstel. Dat kan helpend zijn bij het versterken van grenzen en ondersteunt bij het hebben van de juiste manier van denken.

In de gesprekken zullen wij onderwerpen zoals machteloosheid, ontkenning, loslaten en grenzen bespreken en deze benaderen vanuit het Bijbels perspectief.

Als leidraad voor de gesprekken maken wij gebruik van het boekje ‘In twaalf stappen op weg naar een nieuw leven’, geschreven door David A. Stoop en Stephen Arterburn.

Binnen het boekje wordt bij elk thema een verband gelegd tussen de Bijbelse waarheid en de moeiten die wij ervaren in ons herstel.


De gespreksgroep ‘In Herstel’ is een initiatief van mensen uit verschillende kerken in Waddinxveen.

De groep wordt onder andere gedragen door een ervaringsdeskundige, maatschappelijk werker en een counselor verslavingszorg.


Bij een verslaving kun je denken aan allerlei vormen, zoals drank, eetstoornis, drugs, seks verslaving, medicijngebruik, gamen, of gokken.

Wat willen we bereiken?


Wij willen samen met familieleden van verslaafde naasten stap voor stap op weg gaan naar een hersteld leven.

 

Wij willen als familie van verslaafde naasten:

•herkenning vinden en ervaringen uitwisselen.

•elkaar opbouwen en inspireren vanuit het christelijk geloof.

•elkaar praktische tools aanreiken om vol te houden.

•bidden met en voor elkaar.

•ons verdiepen in verslavingsthema’s door thema-avonden te organiseren.


Gebed om kalmte


God,

Geef mij de rust om te accepteren

wat ik niet kan veranderen,

De moed om te veranderen

wat ik kan

en de wijsheid

om het verschil te zien.

Bij 'In Herstel' volgen we De Twaalf Stappen van Alcoholics Anonymous:


1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden en dat ons leven stuurloos was geworden.

2. We kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3. Wij besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt.

4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven.

5. Wij bekenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover anderen de juiste aard van onze misstappen.

6. We waren volkomen bereid om God al onze karakterfouten te laten wegnemen.

7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

8. We maakten een lijst met de namen van allen die door ons schade en leed hadden ondervonden en verklaarden ons bereid om dit bij hen   allen goed te maken.

9. Wij hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks weer met zulke mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

10. We maakten er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en erkenden direct de fouten die we hadden gemaakt.

11. Wij trachten door gebed en overdenking ons contact met God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt, te verdiepen, en baden Hem enkel ons zijn wil te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.

12. Nu deze Stappen tot geestelijke bewustwording hebben geleid, hebben wij geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.


In Herstel   Waddinxveen

E-mail: info@in-herstel.nl