Waarom?

Waarom deze familieavonden?" Enige jaren geleden heb ik wekelijks familie avonden bezocht bij de organisatie waar mijn zoon behandeld werd voor zijn verslaving.

Deze organisatie had een mooi en gedegen familieprogramma. Zij hebben ervaren dat niet alleen de verslaafde hulp nodig heeft. Ook de familieleden van verslaafden moeten leren omgaan met de verslaving.


Ik heb erg veel geleerd op de familieavonden van zowel de gespreksleiding als de familieleden. We spraken over verslaving gerelateerde onderwerpen, zoals verslaving is een ziekte, loslaten, manipulatie, grenzen, liefde, liegen en mede afhankelijkheid.                                                                         


Hoe leeft dat bij ons en hoe gaan wij om met deze thema’s?

Ik kon mijn verhaal kwijt en werd bemoedigd door de anderen. Ik vond herkenning in de verhalen van anderen. Ik hoefde geen uitleg te geven over hoe erg ik uit balans was, iedereen herkende dat vanuit zijn of haar eigen situatie. Later kon ik anderen bemoedigen door te vertellen hoe ik het hoofd boven water hield. Door dit alles te delen met familieleden van verslaafde naasten, wist ik dat ik het niet alleen hoefde te doen en voelde ik mij gesterkt door hen.


Het enige wat ik erg miste was dat ik mijn worsteling met mijn geloof niet kon delen.                                                                         

Wat verwacht God van mij als we het over los laten hebben? Hoe stel ik grenzen in overeenstemming met mijn geloof in God?               

Heb ik mijn zoon dan wel onvoorwaardelijk lief? Waar is God in deze situatie? Hoe zit het met vergeving?                                                 

Hoe ben ik onder deze omstandigheden een liefhebbende vrouw voor mijn man, zoals God het bedoeld heeft?

Zomaar wat vragen, die mij erg bezig hielden en waar geen ruimte voor was op de familie avond, omdat het een openbare groep was.


Zo groeide het verlangen om een familiegroep op te zetten, waar ruimte is om verslaving gerelateerde thema’s te bespreken vanuit zowel het Bijbels perspectief als het menselijk perspectief. Dit heb ik bespreekbaar gemaakt in de kerkelijke gemeente waar ik aan verbonden ben.


Nu is er, sinds mei 2016, een lotgenoten groep voor familie van verslaafde naasten ontstaan, welke gedragen wordt door mensen vanuit verschillende kerken in Waddinxveen. De beroepsmatige kennis van verslavingsproblematiek wordt geboden door een maatschappelijk werker, counselor verslavingszorg en ervaringsdeskundige.


Naar mijn mening hebben we nu een compleet concept waar onder begeleiding van een gespreksleider, familieleden van verslaafde naasten elkaar kunnen steunen en kunnen bemoedigen om In Herstel te komen."


Kom gerust eens langs op de bijeenkomsten.


IngridIn Herstel   Waddinxveen

E-mail: info@in-herstel.nl